Bloog Wirtualna Polska
Jest 1 269 848 bloogów | losowy blog | inne blogi | zaloguj się | załóż bloga
Kanał ATOM Kanał RSS

Zdjęcia w galeriach.


REGULAMIN

wtorek, 12 lutego 2008 22:42

 

 

 

 

 

REGULAMIN IMPREZY:

 

1.   ORGANIZATORZY:                                                  

 

SP im. Polskich Olimpijczyków w Kwakowie 

  Gminne Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy

 Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjno-Gospodarczy Szkół w Kobylnicy                                       


 

2.    PATRON FESTIWALU:

 

 

    Wójt Gminy Kobylnica;  Starosta Powiatu Słupskiego; Marszałek Województwa Pomorskiego;

3.    CEL IMPREZY:

 

 

 

 

 

 

 • konfrontacja dorobku artystycznego dziecięcych i młodzieżowych zespołów wokalnych i tanecznych
 • wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie pracy z dziecięcymi i młodzieżowymi zespołami wokalnymi i tanecznymi
 • popularyzacja piosenki i tańca jako środka kulturotwórczego oraz aktywnej formy wypoczynku
 • promowanie dziecięcej twórczości tanecznej
 • rozwijanie talentów estradowych
 • kształtowanie umiejętności współzawodnictwa

 

 

 

4.    UCZESTNICY:

 

 

 

dzieci i młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych; dziecięce i młodzieżowe zespoły taneczne, wokalne (jak również soliści), działające w  szkołach, placówkach pracy pozaszkolnej, domach kultury, klubach, świetlicach z terenu całej Polski.

 

5.    REALIZATORZY:                                                        

 

Biuro organizacyjne:                                                                            

SP im. Polskich Olimpijczyków w Kwakowie

tel. ( 59) 846 20 80/  fax (59)  84610 97

mail: festiwal.kwakowo@op.pl

strona internetowa: www.festiwal-kwakowo.bloog.pl 

Dyrektor artystyczny festiwalu: mgr Sebastian Chancewicz

 

 6. TERMIN I MIEJSCE IMPREZY:

 

21-22 czerwiec 2013 rok godz. 09.00/ 10.00

hala sportowo-widowiskowa

 

 

ul. Słupska 5 przy Zespole Szkół Samorządowych

76- 251 Kobylnica w Kobylnicy. Ul. Główna 63 Kobylnica /k Słupska

 

 7. KATEGORIE WIEKOWE

 

 

 

PIOSENKA  -     W każdej kategorii występuje podział na grupy wiekowe:

                      do lat 7 (klasa I i młodsi); 8-10 lat (klasy II-III); 11-13 lat (klasy 4-6); 14-16 

                       (gimnazjaliści); pow. 16 (młodzież ponadgimnazjalna)

 

                                   

 

 

      TANIEC -      W każdej kategorii występuje podział na grupy wiekowe:

                                    dzieci do lat 11; dzieci i młodzież od 12-15 lat, młodzież powyżej 16 lat

 

  8. KATEGORIE ZESPOŁÓW

 

PIOSENKA                  

 

 

1.     Zespoły wokalne - (min. 3 osoby) wykonują jeden utwór przy akompaniamencie własnym, o czasie  

        trwania nie przekraczającym 4 min, dopuszczalny  półplayback.

2.     Duety - wykonują jeden utwór przy akompaniamencie własnym, o czasie trwania nie przekraczającym 4 min, dopuszczalny

        półplayback.

3.     Soliści - wykonują jeden utwór przy akompaniamencie własnym, o czasie trwania nie przekraczającym 4 min, dopuszczalny

         półplayback.

 

UWAGA OGRANICZENIE: każda placówka może wydelegować do 3 solistów/ zespołów/ duetów

 

                                                Festiwal nie dotyczy chórów

     

    TANIEC

 

1.     Taniec współczesny  - prezentacja dowolnego programu opartego na technikach

                                                   tańca współczesnego.  Uczestnicy zaprezentują 1 układ taneczny o czasie trwania nie

                                                  przekraczającym 5 min.

2.     Taniec nowoczesny - disco dance  Uczestnicy  zaprezentują 1 układ taneczny o czasie trwania nie przekraczającym 4 min.

3.     Taniec nowoczesny - hip - hop Uczestnicy  zaprezentują 1 układ taneczny o czasie trwania nie przekraczającym 4 min.

4.     Miniatura taneczna- przedstawienie interpretacji tanecznej utworu muzycznego, posiadającej jednolity styl i  charakter.

                                              Uczestnicy zaprezentują 1 układ taneczny o czasie trwania nie przekraczającym 5 min.

5.     Inne formy - prezentacja dowolnego programu z wyłączeniem  tańca folklorystycznego. Uczestnicy zaprezentują 1 układ

                               taneczny o czasie trwania nie przekraczającym 5 min.

 

W ZALEŻNOŚCI OD ILOŚCI ZGŁOSZEŃ ZESPOŁY TANECZNE MOGĄ ZOSTAĆ PODZIELONE NA MINI -FORMACJE (3-7 OSÓB) I FORMACJE (POW. 7 OSÓB).

 

FESTIWAL NIE DOTYCZY WYSTĘPÓW TANECZNYCH SOLO I DUETÓW.

 

ORGANIZATOR FESTIWALU ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO OSTATECZNEGO KWALIFIKOWANIA ZESPOŁU DO DANEJ KATEGORII I ZMIAN W  GRUPACH WIEKOWYCH. JURY MA PRAWO DOKONAĆ ZMIANY (PO PREZENTACJI UTWORU) I PRZENIEŚĆ DANY ZESPÓŁ DO INNEJ KATEGORII.

9.    OCENA I NAGRODY

 

 

JURY oceniające występy uczestników  będzie brało pod uwagę następujące kryteria:

 

              TANIEC                                                                              PIOSENKA

 

-       dobór repertuaru                                                       - dobór repertuaru dostosowany do wieku uczestników 

-       opracowanie choreograficzne                                    - interpretacja utworu

-       dobór muzyki                                                            - technika wykonania/ emisja, 

-       technika wykonania                                                      rytmiczność, dynamika                         

-       ogólne wrażenie artystyczne                                     -  ogólny wyraz artystyczny

-       dobór i estetyka kostiumów i rekwizytów              - jury będzie zwracać uwagę na

                                                                                             teksty i kompozycje własne  

 

 • Jury i przewodniczącego powołuje organizator
 • Jury dokonuje oceny zgodnie z powyższymi kryteriami
 • Końcowa ocena występu zespołu/ solisty jest sumą ocen jurorów
 • Obrady jury są tajne
 • Decyzje jury są ostateczne i nieodwołalne
 • Jury w każdej grupie wiekowej i kategorii wyłoni zwycięzcę - przyzna 1,2,3 miejsce i wyróżnienia; nie ma możliwości przyznawania miejsc równorzędnych. Zwycięzcy otrzymają puchary/ statuetki bądź też nagrody rzeczowe, wyróżnieni otrzymają dyplomy.
 • Jury może przyznać wyróżnienia instruktorom
 • Jury przyzna nagrodę Grand Prix - specjalną nagrodę festiwalu dla indywidualności festiwalowej
 • FUNDATOREM PIERWSZYCH MIEJSC ORAZ GRAND PRIX JEST MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

 

 

 

10.  WARUNKI REGULAMINOWE

 

 

 

1.     Ogólnopolski Festiwal Piosenki  i Tańca jest imprezą cykliczną.

 

2.   Warunkiem uczestnictwa w Festiwalu jest nadesłanie wypełnionej karty zgłoszenia na adres mailowy biura 

     organizacyjnego. Prosimy o przesyłanie kart zgłoszenia wyłącznie pocztą elektroniczną. Po skopiowaniu

     karty ze strony internetowej www.festiwal-kwakowo.bloog.pl  i wypełnieniu jej prosimy odesłać zgłoszenie na nasz  

     adres mailowy.

W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO DNIA 31 MAJA 2013

 

                   Akredytacja płatna na miejscu podczas rejestracji zespołów:

 

                             zespół taneczny, wokalny -  10 PLN od każdego członka zespołu

                             indywidualni uczestnicy (soliści-piosenka)   -    15 PLN

 

3.   Każdy zespół, uczestnik indywidualny może wziąć udział również w innych kategoriach za dodatkową opłatą w wysokości 

      połowy wpisowego = 5 zł;  jednakże nie może występować dwukrotnie w tej samej kategorii jako członek innego zespołu;

     Do festiwalu nie dopuszcza się układów tanecznych, form wokalnych prezentowanych w poprzednich edycjach konkursu.

 

4. Prezentacja zespołów odbędzie się przy świetle kolorowym, takim samym dla wszystkich uczestników festiwalu.

    W trakcie przeglądów konkursowych nie wolno używać własnych aparatur oświetleniowych.

 

5.  Uczestnicy przygotowują nagrania według następujących wymogów:   

 

      każde nagranie na płycie CD musi posiadać dokładny opis (tytuł utworu, autor muzyki, nazwa zespołu,           

      kategoria zespołu, instruktor/ choreograf) oraz precyzyjny czas trwania utworu, (prośba o używanie oryginalnych płyt CD, 

      w przypadku przegrywania prosimy używać specjalnie przystosowanych do  tego celu płyt AUDIO)       

 

UWAGA ! nie dysponujemy sprzętem do  odtwarzania  płyt MD

zespoły przekraczające limity czasowe będą dyskwalifikowane

6.  Instruktor musi sam dopilnować dostarczenia płyty CD do akustyka na kilka minut przed  występem. 

7.  Kolejność występowania zespołów zostanie ustalona przez organizatora w drodze losowania. Organizator ma

     prawo do zmiany kolejności występów w trakcie trwania konkursu.

8.  Na 7 dni przed rozpoczęciem festiwalu nie można dokonywać zmian w zgłoszeniach!

9.  Przysłanie zgłoszenia jest równocześnie zgodą na nagrywanie, filmowanie i fotografowanie podczas festiwalu, a powstały materiał będzie własnością organizatora. Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu imprezy.

10.Zwycięzcy festiwalu (1 i 2 miejsce) mają obowiązek uczestniczenia w koncercie laureatów.

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonania zmian regulaminowych.

 

 

 

11. INFORMACJE OGÓLNE

 

 

 

1.     Instytucje zgłaszające zespół winny ubezpieczyć członków na przyjazd i pobyt.

2.     Zespół winien posiadać odpowiednią liczbę opiekunów, gwarantującą bezpieczeństwo uczestników (zgodnie z przepisami

        Ministerstwa Edukacji Narodowej). Instruktor nie powinien być jedynym opiekunem zespołu.

3.     Uczestnicy festiwalu lub instytucje bądź też osoby fizyczne delegujące uczestników ponoszą koszty przejazdu, 

        wyżywienia i noclegów. Organizator zapewnia możliwość spożycia ciepłego posiłku w stołówce po ówczesnym zgłoszeniu

         takiego zamówienia.

4.     Organizator pośredniczy również w załatwieniu noclegów dla uczestników festiwalu.

4.     Organizatorzy zapewniają nagłośnienie.

5.     Rozmiary sceny 10 x 7 m.

6.     Ilość miejsc do przebierania się zespołów jest ograniczona możliwościami technicznymi obiektu, dlatego prosimy o dyscyplinę w 

         zespołach i w miarę szybkie zwalnianie garderób dla innych zespołów.

7.     Szczegółowy program Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki i Tańca Kwakowo 2013 będzie wręczony

         zespołom w dniu przyjazdu.

8.     Niespełnienie warunków regulaminu eliminuje uczestników z konkursu.

9.     Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator festiwalu.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WZIECIA UDZIAŁU W  FESTIWALU!!!

 

 

 

 

                

 

 


Podziel się
oceń
0
0

komentarze (0) | dodaj komentarz

Zdjęcia w galeriach.


czwartek, 19 października 2017

Licznik odwiedzin:  39 707  

Archiwum

Subskrypcja

Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać info o nowym wpisie:

O moim bloogu

Ten blog jest oficjaną stroną promującą Ogólnopolski Festiwal Piosenki i Tańca w Kwakowie. Uczestnicy tegorocznego festiwalu znajdą tu wszelkie potrzebne informacje.

Statystyki

Odwiedziny: 39707
Wpisy
 • komentarze: 109
Bloog istnieje od: 3538 dni

Kalendarz

« październik »
pn wt śr cz pt sb nd
      01
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Lubię to